Projekty zakończone

Lp. Temat Partner przemysłowy
1. „Opracowanie i uruchomienie systemu sterowania procesem produkcyjnym walcowni blach karoseryjnych”, projekt celowy nr T 08 017 200 C/5228 ArcelorMittal Poland S.A.
2. „Uruchomienie produkcji stalowych rur zgrzewanych z taśmy aluminiowej”, projekt celowy, 6 T08 1042001 C/5518 Huta Buczek Sp. z o.o.
3. „Opracowanie i wdrożenie systemu projektowania, monitorowania i zarządzania procesami produkcyjnymi rur zgrzewanych wspomaganego technologiami komputerowymi”, projekt celowy nr 6T 08 2003 C/06030 Technologie Buczek S.A.
4. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji cienkościennych rur ze stali austenitycznych i ferrytycznych oraz stopów niklu, chromu i tytanu z zastosowaniem spawania laserowego”, projekt celowy nr 6T 08 2003 C/06291 Technologie Buczek S.A.
5. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji żelazomolibdenu”, projekt celowy nr 6 ZR9 2006 C/06745 Huta Buczek Sp. z o.o.
6. „Opracowanie i wdrożenie nowych technologii i technik wytwarzania głęboko przetłoczonych, powłokowych elementów ze stopów aluminium, tytanu i żelaza tworzących struktury samolotów i śmigłowców”, projekt celowy, Nr 6ZR7 2007C/06851 PZL Mielec Sp. z o.o.
7. „Opracowanie i wdrożenie systemowych procedur wspomagających operacyjne optymalizowanie odlewniczych procesów technologicznych i organizacyjnych produkcji części lotniczych, projekt celowy WSK „PZL-Rzeszów” S. A.
8. „Sposób stopowania stali, staliw i żeliw molibdenem, wprowadzanym do procesu w postaci trójtlenku molibdenu”, projekt rozwojowy nr R07 024 03 19.19.180 Huta Buczek Sp. z o.o.

Dodaj komentarz