Stanowisko do badań przemieszczeń i odkształceń

Stanowisko służy do badań umożliwiających połączenie wyników pomiarów z cyfrowej korelacji obrazu (DIC) i danych pochodzących z kamery termowizyjnej.

Stanowisko do digitalizacji 3D i inżynierii odwrotnej

Zestaw Atos Core z oprogramowaniem Gom Inspect przeznaczony jest do digitalizacji 3D, inspekcji małych i średnich komponentów oraz inżynierii odwrotnej.

Stanowisko do wytwarzania laminatów kompozytowych

Stanowisko służy do wytwarzania laminatów metodą L-RTM, na osnowie żywicy epoksydowej, zbrojonych tkaninami i proszkami metalicznymi.

Stanowisko do badań ścieralności materiałów

Stanowisko do badań ścieralności materiałów, żywotności narzędzi rozszerzone o możliwość oceny przydatności środków chłodząco-smarujących.

Stanowisko do termografii pasywnej i aktywnej

Stanowisko do termografii pasywnej (bez dodatkowego źródła stymulacji obiektu) i aktywnej (z wykorzystaniem źródła cieplnej stymulacji obiektu).

Stanowisko do przyrostowego kształtowania plastycznego

Stanowisko badawcze, do przyrostowego kształtowania plastycznego jest złożone z urządzenia CNC, służącego do nadawania ruchu obrotowego i posuwistego narzędzia.

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków

Stanowisko służy do badań umożliwiających połączenie wyników pomiarów z cyfrowej korelacji obrazu (DIC), wykonanych za pomocą urządzenia ARAMIS i danych z pomiaru temperatury z użyciem kamery termowizyjnej oraz jednoczesną analizę zachowania mechanicznego i termicznego próbek testowych w dziedzinie badań materiałów i komponentów.