O nas

Prace badawcze, które realizujemy skupiają się głównie na metodach badań nieniszczących, badaniach właściwości materiałów inżynierskich, tematyce związanej z przeróbką plastyczną metali – zarówno metodami klasycznymi, jak i niekonwencjonalnymi, odlewnictwem precyzyjnym.

B+R

Przygotowanie wniosków B+R, ekspertyzy, opinie o innowacyjności, audyty technologiczne

NDT

Termografia aktywna, skanowanie 3D, dedykowane systemy wizyjne, metody ultradźwiękowe

Technologie

Przeróbka plastyczna metali, badania właściwości materiałów, systemy eksperckie

Historia pracowni

Pracownia Inżynierii Produkcji powstała na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w 2011 roku. W ramach działalności Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych od kilkunastu lat realizowane są projekty badawcze, których tematyka związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem dedykowanych, komputerowych systemów, budowanych pod kątem potrzeb, wynikających ze specyfiki firm m. in. z przemysłu lotniczego, samochodowego, metalurgicznego i przetwórstwa metali. Systemy obejmują obszary dotyczące operacyjnego projektowania, planowania zasobów, harmonogramowania, monitorowania, wizualizacji oraz analiz procesów technologicznych i organizacyjnych. Opracowywanie i wdrażanie systemów realizowane jest przez interdyscyplinarny zespół technologów, informatyków oraz specjalistów z dziedziny zarządzania.

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków