Badania nieniszczące (NDT)

Od wielu lat prowadzimy badania nad zastosowaniem nowoczesnych metod badań nieniszczących w przemyśle

Systemy wizyjne

Projektujemy i wdrażamy dedykowane systemy wizyjne, między innymi do kontrolowania jakości modeli woskowych

Właściwości materiałów

Zajmujemy się badaniami właściwości materiałów inżynierskich, również ich mikrostruktury

Projektowanie technologii

Projektujemy nowoczesne technologie dla branży lotniczej i przetwórstwa metali

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków