Obraz2

Krzysztof Żaba

Kierownik pracowni

Profesor AGH, jego zainteresowania naukowe to niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego metali, technologie wytwarzania rur, powłoki antykorozyjne, NDT, nowoczesne materiały dla lotnictwa, inżynieria produkcji i jakości, lean management.

Obraz5

Maciej Balcerzak

Członek zespołu

Jego zainteresowania naukowe to skanowanie 3D, termografia (w tym termografia aktywna), projektowanie wspomagane komputerowo, kształtowanie metali z zastosowaniem narzędzi elastycznych, metody kształtowania blach za pośrednictwem cieczy.

Sandra Puchlerska

Członek zespołu

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria materiałowa, jej zainteresowania naukowe to superstopy niklu, kształtowanie obrotowe, materiały ŻiŻ dla lotnictwa, odlewnictwo metali nieżelaznych, technologie addytywne.

Jarosław Pyzik

Członek zespołu

Jego zainteresowania to C++, Python, optymalizacja procesów (optymalizacja liniowa, heurystyka – w tym algorytmy genetyczne i ewolucyjne), ML, AI, analiza statystyczna danych i automatyzacja ich przetwarzania z wykorzystaniem sieci neuronowych.

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków