0
Projekty B+R
0
Ekspertyzy
0
Lat doświadczenia

Projekty B+R dotychczas zrealizowane w Pracowni Inżynierii Produkcji dotyczyły tematyki związanej z wytwarzaniem rur stalowych ze szwem, projektowaniem i budową dedykowanych, komputerowych systemów eksperckich, służących akwizycji, wizualizacji i analizy danych procesowych (wdrożenia między innymi w ArcelorMittal Poland, Pratt & Whitney Rzeszów). Realizowaliśmy również projekty naukowo-badawcze skupiające się na procesach wytwarzania dodatków stopowych do produkcji walców hutniczych, jak i głęboko przetłoczonych wyrobów powłokowych. Obecnie jesteśmy partnerem w konsorcjum naukowo-badawczym w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore dla przemysłu morskiego”. Wynikiem intensywnej współpracy z przemysłem jest miedzy innymi współudział w 5 patentach i 4 zgłoszeniach patentowych. 

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków