Analiza zdjęć mikrostruktury 

Inspiracją do stworzenia aplikacji była potrzeba stworzenia programu, który pozwala na efektywne obliczanie parametrów ziaren na podstawie zdjęć z mikroskopu świetlnego lub elektronowego. Zaprojektowaliśmy Structure Processor umożliwiający operacje na plikach graficznych. 

Detekcja wad modeli woskowych 

Wykrycie wad w procesie odlewania precyzyjnego na odpowiednio wczesnym etapie produkcji jest bardzo istotnym aspektem projektowania procesu. Metody rozpoznawania obrazów udało się nam z powodzeniem zastosować w rozpoznawaniu wad w woskowych modelach przeznaczonych do odlewania precyzyjnego. 

Detekcja zjawiska bliźniakowania

Problemy dotyczą detekcji zjawiska bliźnakowania na podstawie zdjęć z mikroskopu elektronowego. Podejście polega na określeniu pewnych cech geometrycznych bliźniaków widzialnych na obrazie 2D. Na podstawie danych treningowych, wyznaczamy współczynniki drzewa decyzyjnego czyli klasyfikatora. Model po otrzymaniu nowego zdjęcia ziaren klasyfikuje, czy dane ziarno jest bliźniakiem lub nie.

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków