Badania właściwości mechanicznych

Statyczna próba rozciągania, próba udarności, badania twardości z zastosowanie różnych metod, badania zmęczeniowe z wykorzystaniem różnych metod badawczych.

IMG_3693

Badania składu chemicznego

Badania składu chemicznego materiałów za pomocą różnych metod, mapy rozkładu pierwiastków chemicznych, punktowa analiza składu chemicznego, liniowa analiza składu chemicznego.

Badania struktury 

Wykonywanie zgładów metalograficznych, badania różnych materiałów z wykorzystaniem mikroskopów metalograficznego, skaningowe mikroskopu elektronowego.  

(0 12) 617 39 73

krzyzaba@agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków